Nông dân miền Tây chế bẫy bắt cả chục con chuột mỗi đêm

Mồi được đặt ở ngăn thứ nhất để chuột chạy vào. Khi không thể ra bằng lối đầu tiên, chuột sẽ bò qua lối thứ 2 dẫn sang lồng kế tiếp.

Bảo Nguyễn - Thùy Ngân

Cuộc sống 4.0 Thứ sáu, 17/8/2018, 05:00 (GMT+7)