Singapore ra mắt hệ thống mã QR thống nhất đầu tiên trên thế giới

Thay vì mỗi quầy hàng có một mã QR riêng thì sẽ được hợp nhất vào một mã duy nhất là SGQR.

BTV: Thùy Ngân

Cuộc sống 4.0 Thứ tư, 26/9/2018, 10:35 (GMT+7)