Sinh viên luật điểm danh bằng mã QR Code

Trường Đại học Luật Hà Nội thử nghiệm mã QR Code để điểm danh, trong một phút có thể xác nhận từ 100 đến 1.000 sinh viên.

Cuộc sống 4.0 Thứ tư, 9/10/2019, 05:00 (GMT+7)