Thiết bị dò tìm mạch điện, vật thể sống... bên trong bức tường

Máy kết nối với smartphone, có thể nhận diện vị trí ống nước, dây điện, vật thể sống....

Thùy Ngân

Cuộc sống 4.0 Thứ hai, 24/9/2018, 18:27 (GMT+7)