Thử nghiệm AI trong lớp học Trung Quốc

Vòng đeo đầu nhận tín hiệu từ nơron não bộ, chuyển trực tiếp đến máy tính giáo viên để giám sát mức độ tập trung của học sinh trong lớp. Một số cải thiện điểm số, số khác bị áp lực.

Biên dịch: Thủy Nguyễn

Cuộc sống 4.0 Thứ năm, 30/7/2020, 11:52 (GMT+7)