Trung Quốc ứng dụng 4.0 vào quản lý thực phẩm

Một số doanh nghiệp tại Trung Quốc đang áp dụng công nghệ blockchain vào quá trình giám sát, thu thập dữ liệu và quản lý thực phẩm.

BTV: Thùy Ngân

Cuộc sống 4.0 Thứ ba, 23/4/2019, 05:00 (GMT+7)