Ứng dụng danh tính điện tử tại Singapore

Ứng dụng danh tính điện tử quốc gia Singapore (NDI) nắm giữ thông tin cá nhân của người dùng thay thế được giấy tờ tùy thân và liên kết với các dịch vụ cả hành chính lẫn đời sống.

BTV: Thùy Ngân

Cuộc sống 4.0 Thứ hai, 11/3/2019, 14:00 (GMT+7)