Bỗng dưng lãnh đủ vì 'tai bay vạ gió'

Đang yên đang lành thì bất ngờ mọi thứ ấp đến quá nhanh và trút cả lên đầu chàng trai.

Cười Thứ hai, 7/11/2016, 09:10 (GMT+7)