Đập đầu vào cửa vì làm ảo thuật gia

Định tung chăn lên rồi nhanh chân nấp sau cánh cửa nhưng diễn biến sự việc lại ngoài sự mong đợi của chàng trai.

Cười Thứ sáu, 5/8/2016, 16:23 (GMT+7)