Hoàn Châu cách cách bị tát tai vì đòi tiền lương

Chỉ vì một phút nóng giận khi đề cập đến chuyện tiền lương, thưởng mà Hoàn Châu cách cách đã nhận cái tát tai như trời giáng từ phụ hoàng.

Cười Chủ nhật, 8/1/2017, 00:44 (GMT+7)