Nam thanh niên dẫn xe máy ra ngoài để lấy trộm xe đạp

Thay vì lấy trộm chiếc xe máy nằm ở phía ngoài thì tên trộm lại chọn mục tiêu phức tạp và giá trị kém hơn nhiều.

Cười Thứ năm, 10/11/2016, 15:14 (GMT+7)