Ngã xuống kênh vì bị giật mình

Đang giúp bạn mình nhặt đồ rơi dưới nước, hai thanh niên không hề hay biết mình đang bị nhắm đến từ phía sau.

Cười Thứ tư, 14/12/2016, 09:45 (GMT+7)