VnExpress
Background Video

Người đàn ông hốt hoảng vì bỗng dưng bị đánh

Đang ngồi thì người đàn ông bỗng nhận cái tat như trời giáng mà không hiểu điều gì vừa xảy ra.
Cười  11:25 - 1/12/2016
 
 
 Tags

Người đàn ông hốt hoảng

bỗng dưng bị đánh

 
vnexpress