Người đàn ông hốt hoảng vì bỗng dưng bị đánh

Đang ngồi thì người đàn ông bỗng nhận cái tat như trời giáng mà không hiểu điều gì vừa xảy ra.

Cười Thứ năm, 1/12/2016, 11:25 (GMT+7)