Nhóm bạn chạy tán loạn khi bắt phải rắn

Đang bắt cá dưới con kênh cả nhóm bạn phải chạy thục mạng khi vô tình tóm được một con rắn khá to.

Cười Thứ tư, 21/9/2016, 00:03 (GMT+7)