Sư phụ tức giận vì hai võ sinh nhảy Cha Cha Cha khi tỉ thí

Thay vì lao vào đánh nhau thì Châu Tinh Trì và nữ đồng môn lại nhảy điệu Cha Cha Cha khiến sư phụ phải nổi giận.

Cười Thứ hai, 10/10/2016, 16:21 (GMT+7)

Loading