Tại sao video mẹo này lại hút 46 triệu lượt xem trên Facebook?

Trong video, người ta cắt miếng sô cô la thành nhiều phần không bằng nhau và khi ghép nó lại bằng cách khác thì thừa ra một viên. Tại sao vậy?

Cười Thứ tư, 7/9/2016, 11:02 (GMT+7)