Trả giá vì chơi khăm lúc bạn đang ăn

Định kéo ngã bạn rồi nhanh chân thoát thân sau cánh cửa nhưng ý định của chàng trai bất thành và lãnh đủ.

Cười Thứ hai, 31/10/2016, 10:52 (GMT+7)