Trả giá vì định chơi khăm bạn khi ngủ

Định chơi xấu bạn khi ngủ nhưng nam thanh niên không ngờ chính mình mới là người phải nhận tất cả.

Cười Thứ hai, 7/11/2016, 22:36 (GMT+7)