Trả giá vì định chơi khăm người khác

Anh chàng không thể ngờ rằng bạn mình lại phản ứng và trả đòn nhanh đến thế.

Cười Thứ hai, 26/12/2016, 22:18 (GMT+7)