Trả giá vì trộm nước ở máy bán hàng tự động

Không cho tiền vào máy bán hàng mà muốn lấy sản phẩm bên trong, người đàn ông đã nhận bài học thích đáng.

Cười Thứ tư, 24/8/2016, 23:07 (GMT+7)