Trấn Thành sung sướng vì ảo tưởng có người đẹp chăm sóc

Cười nói vui vẻ lại còn được người đẹp 'cơm bưng nước rót'... nhưng tất cả chỉ là trong suy nghĩ viễn vông của Trấn Thành.

Cười Thứ hai, 8/8/2016, 09:58 (GMT+7)