Video chứng minh 28 chia 7 bằng 13

Dù làm phép tính nhân, chia hay cộng thì tất cả đều chứng minh được 28 chia 7 bằng 13.

Cười Thứ bảy, 6/8/2016, 10:45 (GMT+7)