VnExpress
Background Video

Ông chồng chạy thục mạng khi nghe vợ gọi về nhà

Bất chấp mọi nguy hiểm và chướng ngại trên đường, người đàn ông chạy một mạch về nhà trình diện.
Cười  00:02 - 6/8
 
 
 Tags

video hài

khi vợ gọi về

ông chồng chạy thục mạng

 
vnexpress