VnExpress
Background Video

Tại sao ba người đẹp bikini lại lao vào cá mập?

Vừa thấy anh chàng cứu hộ, cả ba cô gái vội chạy về phía cá mập hung hãn đang đuổi theo họ. 
Cười  07:43 - 8/8
 
 
 Tags

video hài

người đẹp bikini

thất kinh

nhân viên cứu hộ

người đẹp và cá mập

 
vnexpress