VnExpress
Background Video

Bán xăng 'kiểu Nhật'

Cây xăng 100% vốn nước ngoài Idemitsu Q8 nằm trong Khu công nghiệp Thăng Long có cung cách phục vụ “chuẩn Nhật” lần đầu tiên có mặt ở Hà Nội.
Kinh doanh  09:12 - 13/10/2017

Thanh Phong - Trần Huấn

 
 
 Tags

cây xăng vốn ngoại

lau xe

cúi chào người mua

Hà Nội

Idemitsu Q8

Khu công nghiệp Thăng Long

chuẩn Nhật

phục vụ kiểu nhật

 
vnexpress