VnExpress
Background Video

Tài sản của ông Trầm Bê còn những gì?

Không chỉ trong ngành tài chính - ngân hàng, gia đình ông Trầm Bê vẫn còn những khoản đầu tư giá trị tại nhiều lĩnh vực khác.
Kinh doanh  13:03 - 5/8
 
 
 Tags

Trầm Bê

tài chính - ngân hàng

đầu tư

 
vnexpress