VnExpress
Background Video

30 giây Hà Nội lên sóng CNN

Phoebe, nữ phượt thủ Australia là khách mời trong video 30 giây quảng bá Hà Nội lên CNN theo hợp đồng 2 triệu USD đã ký hồi năm ngoái.
Du lịch  14:18 - 14/3/2017

CNN

 
 
 Tags

hà nội

cnn

quảng bá

2 triệu USD

quảng bá du lịch

du lịch

blogger

 
vnexpress