VnExpress
Background Video

Bảo tàng những sản phẩm thất bại

Một bảo tàng vừa được mở cửa tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ để trưng bày những sản phẩm thất bại và bị lỗi thời.
Du lịch  13:26 - 14/3

Thiên Trí

 
 
 Tags

bảo tàng

Công nghệ

thất bại

 
vnexpress