VnExpress
Background Video

Chủ vườn thì là khóa cổng vì khách giẫm đạp hoa

Vườn hoa thì là 4ha tại xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đang vào mùa thu hoạch bị khách phá nát nhiều chỗ sau khi đến tham quan.
Du lịch  07:19 - 13/3

Thiên Trí

 
 
 Tags

vườn thì là

điểm tham quan

Ninh Thuận

 
vnexpress