Du khách hưởng ứng giờ giới nghiêm mới ở Hà Nội

Nhiều du khách, chủ của hàng,... phấn khởi với qui định mới, khi được kinh doanh buôn bán, đi chơi đến 2h thay vì 12h như trước đây.

Trần Huấn

Độc giả chia sẻ Video đến video@vnexpress.net hoặc gửi thông tin, câu hỏi tại đây.

Du lịch Thứ bảy, 3/9/2016, 17:57 (GMT+7)