Du khách hưởng ứng giờ giới nghiêm mới ở Hà Nội

Nhiều du khách, chủ của hàng,... phấn khởi với qui định mới, khi được kinh doanh buôn bán, đi chơi đến 2h thay vì 12h như trước đây.

Trần Huấn

Du lịch Thứ bảy, 3/9/2016, 17:57 (GMT+7)