'Giờ giới nghiêm' của Hà Nội

"Giờ giới nghiêm" là khoảng thời gian từ 24h đến 6h sáng hôm sau khi các điểm kinh doanh không được mở bán. Mới đây, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tuyên bố thành phố sẽ rà soát và không buộc các địa điểm vui chơi của du khách phải dừng hoạt động sau 12h đêm.

Thanh Tùng

Du lịch Thứ hai, 15/8/2016, 10:24 (GMT+7)