VnExpress
Background Video

Hổ tấn công huấn luyện viên trước mặt trẻ em

Nữ huấn luyện viên bị cắn và kéo lê khắp chuồng trước sự chứng kiến của nhiều em nhỏ tại một hội chợ ở Alabama, Mỹ.
Du lịch  19:00 - 27/11/2016

Mirror

 
 
 Tags

hổ tấn công

hội chợ

huấn luyện viên

xiếc

Alabama

 
vnexpress