Khách Hàn Quốc đến Việt Nam tăng hơn 60% trong 4 tháng đầu năm

Theo Tổng cục Thống kê, bốn tháng qua, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 5,54 triệu lượt người, trong đó có tăng trưởng mạnh từ thị trường chấu Á.

Khánh Hoàng - Thiên Trí

Du lịch Thứ hai, 30/4/2018, 10:44 (GMT+7)