Khách Tây thích thú câu cá sấu ở ven Sài Gòn

Theo chân khách Tây khám phá Việt Nam
Chỉ cần rà chiếc cần câu mang mồi xuống nước, lập tức hơn 40 con cá sấu lao đến vây kín chiếc xuồng để tranh mồi.

Tấn Nguyên

Du lịch Thứ tư, 22/2/2017, 00:00 (GMT+7)