Khách Tây thích thú câu cá sấu ở ven Sài Gòn

Chỉ cần rà chiếc cần câu mang mồi xuống nước, lập tức hơn 40 con cá sấu lao đến vây kín chiếc xuồng để tranh mồi.

Tấn Nguyên

Du lịch Thứ tư, 22/2/2017, 00:00 (GMT+7)