VnExpress
Background Video

Mê cung xương người dưới lòng Paris

Chứa tới hơn 6 triệu bộ xương người, xếp thành những đường hầm dài hàng km, Catacombs là mê cung ghê rợn nhất nằm ngay giữa thủ đô Paris, Pháp. 
Du lịch  03:06 - 22/11/2016

Insider

 
 
 Tags

xương người

mê cung

Paris

Pháp

du khách

Catacombs

 
vnexpress