VnExpress
Background Video

Nhân viên vườn thú Trung Quốc kéo đuôi, cưỡi hổ

Ban quản lý vườn thú tại Quế Dương (Quý Châu) đang tiến hành điều tra hành vi có tính lạm dụng vật nuôi của nhân viên nơi đây.
Du lịch  00:08 - 18/2/2017

People's Daily China

 
 
 Tags

hổ

vườn thú

trung quốc

sở thú

hổ vồ

nhân viên

 
vnexpress