VnExpress
Background Video

Những tư liệu lần đầu được trưng bày ở Dinh Độc Lập

Hơn 800 tư liệu về gia đình ông Ngô Đình Diệm, về Dinh Độc Lập... lần đầu được áp dụng công nghệ hiện đại để trưng bày cho khách tham quan.
Du lịch  00:00 - 11/3

Đức Huy  |  

 
 
 Tags

dinh Độc Lập

Ngô Đình Diệm

Lịch sử

tư liệu

khách tham quan

 
vnexpress