Xe há cảo hơn 30 năm giữa lòng phố Tây

TP HCMNối nghiệp từ cha, tiệm há cảo của chị Lý Tuyết Hồng chú trọng phần nhân, gồm 6 loại há cảo, mỗi ngày bán gần 5000 viên.

Hiền Đức

Food Chủ nhật, 22/12/2019, 00:00 (GMT+7)