Miley Cyrus đi kêu gọi bầu cử cho Hillary Clinton

Ca sĩ gõ cửa từng phòng ở Đại học George (Virginia) để gửi thông điệp và vận động bầu cử cho Hillary Clinton.

Minh Anh

Giải trí Thứ ba, 8/11/2016, 17:16 (GMT+7)