Minh Béo diễn hài cùng Hoài Linh

Trích đoạn vở "Chết chắc rồi" của Hoài Linh - Minh Béo.

Giải trí Thứ năm, 11/8/2016, 10:50 (GMT+7)