Trailer 'Pokémon XY&Z: Volkenion và Magiana Siêu Máy Móc'

Sản phẩm điện ảnh về Pokémon lần đầu ra rạp Việt Nam.

Giải trí Thứ năm, 8/9/2016, 12:25 (GMT+7)