VnExpress
Background Video

11 gương mặt thủ khoa 30 điểm

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2017, cả nước có 11 thí sinh được 30 điểm, riêng khối A có 3 em, khối B có 8. 
Giáo dục  20:59 - 11/7

Quỳnh Trang  |  

 
 
 Tags

11 thủ khoa

30 điểm

tuyển sinh 2017

 
vnexpress