VnExpress
Background Video

3 bước chống xâm hại trẻ em

Video của tổ chức "How to tell your child" được Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) dịch nhằm hướng dẫn 3 bước bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại tình dục.
Giáo dục  12:24 - 14/3/2017
 
 
 Tags

chống xâm hại trẻ em

xâm hại tình dục

nạn xâm hại

bảo vệ trẻ em

 
vnexpress