VnExpress
Background Video

Ảnh hưởng từ cách cư xử của cha mẹ đến trẻ

La mắng, đàn áp cảm xúc, trút sự tức giận lên trẻ là những hành động có tác động lớn đến quá trình hình thành tính cách của trẻ.
Giáo dục  01:00 - 30/8/2017

Dương Tâm - Bright Side  |  

 
 
 Tags

cha mẹ

cư xử

tính cách của trẻ

ảnh hưởng của cha mẹ

 
vnexpress