'Ảo thuật' đốt tiền không cháy

Thủ thuật đơn giản được thực hiện với ethanol khiến tiền giấy không hề cháy giúp bạn giới thiệu cho trẻ sự thú vị của khoa học.

Giáo dục Thứ tư, 18/1/2017, 07:00 (GMT+7)