Ba câu hỏi lựa chọn đúng, sai cung cấp kiến thức cho trẻ

Trái Đất có phải hình cầu đều, một đồng xu trên đường ray có khiến tàu trật bánh, thang máy có thể cuốn người theo không?

Theo 7-second riddles

Giáo dục Thứ sáu, 31/8/2018, 12:05 (GMT+7)