Ba mẹo tính toán giúp trẻ không lệ thuộc vào máy tính

Hướng dẫn con dùng mẹo tính toán, bạn vừa dạy con biết thêm một cách giải mới, vừa giúp chúng rèn luyện tư duy.

Theo 5-minute crafts

Giáo dục Thứ bảy, 10/3/2018, 11:22 (GMT+7)

Loading