Ba nguyên âm Anh - Mỹ người Việt thường đọc sai

Nguyên âm /ʌ/ trong từ "but" thường bị biến thành "ă" hoặc "â" như trong tiếng Việt. 

Quang Nguyen

Giáo dục Thứ năm, 18/1/2018, 09:57 (GMT+7)