Ba thí nghiệm có thể khiến trẻ hứng thú tìm hiểu

Việc bạn chuyển bóng từ mặt bàn vào cốc mà không chạm tay vào quả bóng sẽ khiến con thích thú và đi tìm lời giải.

Theo 5-minute crafts

Giáo dục Thứ sáu, 28/9/2018, 10:18 (GMT+7)