Ba thí nghiệm vui với trứng

Ngâm trứng vào giấm để tạo "trứng cao su" hay đưa trứng vào lọ có miệng nhỏ là những thí nghiệm bạn có thể hướng dẫn trẻ làm ở nhà.

Theo 5-minute crafts

Giáo dục Thứ bảy, 24/3/2018, 09:09 (GMT+7)